Изисквания към доставките и съхранението на продуктите

Доставки на продукти и храни

Приемането на продуктите и храните всъщност е входящият контрол – критичен етап, на който следва да се обърне особено внимание, защото след това отговорността за безопасността на храните остава изцяло за заведението или за магазина.

Първото необходимо изискване и да се изготви списък на доставчиците с техните координати, условията на доставките и видът на продуктите за всеки от тях.

Началният контрол за доставките е визуален, при който следва да се проверява:

 • външното състояние на опаковките и на продуктите
 • наличието на етикети – за пакетираните храни
 • съпровождащата документация – за непакетираните храни и за продуктите от животински произход
 • срокът на годност – по етикетите или по документацията
 • условията за съхранение на продуктите, препоръчани от производителя.

При приемането на доставките трябва да се води Дневник за входящия контрол, където да се записват:

 • датата на доставката;
 • доставчикът;
 • видът на ползвания транспорт;
 • артикулите и количествата на доставката;
 • придружаващата документация;
 • срокът на годност на партидите;
 • подпис на приемащия.

Когато видът на продуктите изисква, те трябва да се доставят с хладилни транспортни средства. Ако доставките или част от тях се правят със собствен транспорт, необходимо е товарният отсек да се поддържа чист и да се дезинфекцира периодично. Когато заедно се превозват различни по вид продукти, трябва да има възможност за тяхното разделяне при подреждането и превозването им.


ВАЖНО!

В обекта задължително трябва да има документирана процедура и инструкция за връщане на продукти, ако бъде констатирано замърсяване или друга негодност при доставките.


 

Съхранение на продуктите и храните

Съхранението на продуктите и храните става в складовите помещения, по групи и видове – в съответствие с препоръчания температурен режим.

Според предписанията на нормативните актове и съобразно произхода и състава им, продуктите, напитките и храните се подразделят на следните основни групи:

 • мляко и млечни продукти,
 • месо и месни продукти,
 • риба, рибни продукти и други морски храни,
 • яйца и яйчени продукти,
 • масла и мазнини,
 • зърнени храни и храни на зърнена основа,
 • картофи и кореноплодни,
 • варива,
 • зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, зеленчукови сокове,
 • плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти,
 • ядки и маслодайни семена,
 • захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед,
 • подправки – пресни и изсушени,
 • безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води,
 • пиво, вина и високоалкохолни напитки,
 • кафе, чай, какао,
 • други храни – майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; трапезна сол,
 • месни и месно-растителни консерви,
 • готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид.

В местата за съхранение продуктите, храните и напитките трябва да се подреждат разделно, като не се допуска смесване и взаимно замърсяване.

Хладилните съоръжения трябва да имат термометри за текущо наблюдение и контролиране на работната температура.

Хладилните камери обикновено работят в температурен диапазон от 0 до + 4° С. Замразените продукти се съхраняват при температура по-ниска от – 18° С. Производителите следва да дават препоръки за температурния диапазон на съхранение на храните и продуктите.

Необходимо е да се въведе практика за текущ контрол на работната температура в хладилните камери и съоръжения.

При съхранението на продуктите и на храните и при тяхното разходване, трябва да се спазва принципа на складовото управление – пръв влязъл – пръв излязъл (FIFO – на английски). Последователността на разходването трябва да бъде следена непрекъснато, за да не се допуска негодност поради изтекъл срок.

Съхранение на амбалажа

Когато в дейността се отделя амбалаж, трябва да има условия за неговото съхранение – той трябва да се складира извън работните помещения на обекта, като се изключи възможността за обратно замърсяване на продуктите чрез попадане на части от амбалажа в тях.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?

Вижте нашите оферти тук