За заведенията

Изискванията се отнасят към оборудването, свързано със съхранението, преработката и порционирането на храните.

Оборудването на залата за клиентите не попада в тази категория, тъй като то няма отношение към безопасността на храните, с изключение на хладилните витрини, които могат да бъдат разполагани в помещенията за клиенти.

Към оборудването на заведенията се отнасят:

 • всички хладилни и фризерни устройства и съоръжения,
 • стелажите в складовите помещения,
 • печките и пещите,
 • машините и приспособленията за рязане, раздробяване, порциониране,
 • оборудването на миячното помещение,
 • топлата витрина (когато има такава),
 • и целият помощен инвентар, който се ползва в дейността на обекта.

Първото необходимо условие е да се изготви списък на техническото оборудване на обекта – всички машини и съоръжения, които се ползват. Оборудването трябва да отговаря на необходимите технологични параметри за приготвяне на ястията.

Всички хладилни и топлинни съоръжения трябва да имат контролни термометри, за да може текущо да се следи състоянието им. Задължително е да се спазват предписанията на производителя или вносителя за експлоатация на това оборудване. Повърхностите на технологичното оборудване трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекциране. То трябва да бъде разположено така, че да позволява достъп за почистване около него.

Препоръчително е помощният инвентар да бъде обозначен по някакъв начин (например цветово) според предназначението си: за обработка на зеленчуци, за обработка на месо, за порциониране на хляб, за млечни продукти и т.н.

Помощният инвентар трябва да се поддържа чист и на определените за него места.

За магазините за хранителни стоки

Изискванията се отнасят към оборудването, свързано със съхранението и складирането на продуктите.

Към оборудването на магазините за хранителни стоки се отнасят:

 • всички хладилни и фризерни устройства и съоръжения,
 • стелажите в складовите помещения,
 • инвентарът за рязане,
 • и другият помощен инвентар, който се ползва в дейността на обекта.

Първото необходимо условие е да се изготви списък на техническото оборудване на обекта – всички устройства и съоръжения, които се ползват. Оборудването трябва да отговаря на необходимите технологични параметри за съхранение на продуктите.

Всички хладилни съоръжения трябва да имат контролни термометри, за да може текущо да се следи състоянието им. Задължително е да се спазват предписанията на производителя или вносителя за експлоатация на това оборудване.

Повърхностите на оборудването трябва да позволяват лесно почистване и дезинфекциране, разположението му да позволява достъп за почистване около него.

Препоръчително е помощният инвентар да бъде обозначен по някакъв начин (например цветово) според предназначението си: за рязане на месо, за млечни продукти и т.н.

Имате ли нужда от разработване и внедряване на HACCP план?
Трябват ли ви добри хигиенни практики, добри производствени или търговски?
Вижте нашите оферти тук